دسته: ویزای بازدید عمومی

روادید استاندارد گردشگری (پزشکی)

روادید استاندارد گردشگری (پزشکی)

(Standard Visitor Visa) (Private Medical Treatment Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط

روادید استاندارد گردشگری (برنامه گذاران تفریحی)

(Standard Visitor Visa) (Entertainer Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

روادید استاندارد گردشگری (مناسبت های ورزشی)

(Standard Visitor Visa) (Sports Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

روادید استاندارد گردشگری (پزشکان)

(Standard Visitor Visa) (Doctors and Dentists Visas) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط

روادید استاندارد گردشگری (آکادمیک)

(Standard Visitor Visa) (Academics Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی اگر

روادید استاندارد گردشگری (بازدید برای تجارت)

(Standard Visitor Visa) (Business Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

روادید استاندارد گردشگری (دیدار برای کودکان)

(Standard Visitor Visa) (Child Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

روادید استاندارد گردشگری (دیدار عمومی)

(Standard Visitor Visa) (General Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

روادید استاندارد گردشگری (دیدار خانواده)

(Standard Visitor Visa) (Family Visitor Visa) روادید استاندارد گردشگری   * بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * اگر کمتر از 18 سال دارید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط عمومی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Registration F200500214 Level 3

درباره ما

(UK Immigration Solutions Ltd (UKIS دارای گواهی پایه سه (OISC Level 3) از طرف وزارت کشور انگلستان میباشد که بالاترین گواهی صادر شده در رشته مهاجرت از طرف دولت بریتانیا است. این شرکت همچنین از اعضای Immigration Law Practitioners’) Association ILPA) است که در سال 1984 و با هدف بهبود در نحوه مشاوره و رسیدگی به پرونده های مهاجرتی تشکیل شده است.

تمامی حقوق این وب سایت برای روادیدها محفوظ می باشد