دسته: احراز صلاحیت

شرایط لازم

شرایط لازم

* بررسی کلی * شرایط لازم * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم باید اثبات کنید که: حداقل 18 سال دارید. قصد ندارید که بیش از 1 ماه در بریتانیا بمانید. در انتهای سفرتان بریتانیا را

شرایط لازم

* بررسی کلی * شرایط لازم * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم بسته به اینکه هنرمند یا ورزش‌کار باشید، شرایط

شرایط لازم

* بررسی کلی * احراز شرایط * اسنادی که باید ارائه کنید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم برای درخواست روادید ردیف 1 (سرمایه‌گذار) باید

احراز شرایط

* بررسی کلی * احراز شرایط * دانش زبان انگلیسی * در اختیار داشتن 50.000 پوند منابع مالی سرمایه گذاری * در اختیار داشتن 200.000 پوند منابع مالی سرمایه گذاری * اسنادی که باید ارائه کنید * درخواست ویزا *

احراز شرایط

* بررسی کلی * احراز شرایط * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * ویزای خود را تمدید کنید * تغییر به این ویزا * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم برای گرفتن روادید ردیف 1 (استعداد درخشان) باید

احراز شرایط

* بررسی کلی * احراز شرایط * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * درخواست روادید * تمدید روادید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– احراز شرایط الزامات احراز شرایط

شرایط لازم

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده * گرفتن کار دوم ————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم شما باید: گواهی حمایت معتبر برای

دانش زبان انگلیسی

* شرایط عمومی * احراز صلاحیت * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده * گرفتن کار دوم ————————————————————————————————————————————————————————————– دانش

احراز صلاحیت

* شرایط عمومی * احراز صلاحیت * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده * گرفتن کار دوم ————————————————————————————————————————————————————————————– احراز

احراز صلاحیت

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید  * تغییر دادن روادیدهای دیگر به این نوع روادید ————————————————————————————————————————————————————————————– واجدان شرایط شما باید: پیشنهادی بی‌قید و شرط از برگزار کنندۀ دورۀ

شرایط لازم

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * دانش انگلیسی * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانوده ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم باید واجد شرایط

واجد شرایط بودن

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– شرایط لازم باید نشان دهید که: مؤسسه‌ای مجاز در بریتانیا شما را در یک دورۀ آموزشی پذیرش کرده است. پول کافی

احراز صلاحیت

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– احراز صلاحیت برای دریافت روادید والدین برای کودکانِ در حال تحصیل باید این شرایط را داشته باشید: توان مالی

احراز صلاحیت

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– احراز صلاحیت برای گرفتن روادید ازدواج باید این شرایط را داشته باشید: حداقل ۱۸ساله باشید. اختیار داشته باشید که ظرف ۶ ماه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Registration F200500214 Level 3

درباره ما

(UK Immigration Solutions Ltd (UKIS دارای گواهی پایه سه (OISC Level 3) از طرف وزارت کشور انگلستان میباشد که بالاترین گواهی صادر شده در رشته مهاجرت از طرف دولت بریتانیا است. این شرکت همچنین از اعضای Immigration Law Practitioners’) Association ILPA) است که در سال 1984 و با هدف بهبود در نحوه مشاوره و رسیدگی به پرونده های مهاجرتی تشکیل شده است.

تمامی حقوق این وب سایت برای روادیدها محفوظ می باشد