دسته: مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

* بررسی کلی * شرایط لازم * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک موردنیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام کنید، باید مدارک زیر را ارائه دهید: گذرنامۀ معتبر یا دیگر مدارک مسافرتی معتبر؛ برای دریافت

اسنادی که باید ارائه دهید

* بررسی کلی * شرایط لازم * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز هنگامی که درخواست روادید می‌کنید باید موارد

مدارک مورد نیاز

* بررسی کلی * احراز شرایط * اسنادی که باید ارائه کنید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید

ارائه مدارک اثبات درآمد

* بررسی کلی * درخواست روادید به عنوان شریک زندگی یا همسر * درخواست روادید به عنوان والدین * درخواست روادید به عنوان فرزند * درخواست روادید به عنوان بزرگسالی که برای دریافت مراقبت توسط خویشاوندان به بریتانیا می آید

اسنادی که باید ارائه کنید

* بررسی کلی * احراز شرایط * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * ویزای خود را تمدید کنید * تغییر به این ویزا * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام

اسنادی که باید ارائه کنید

* بررسی کلی * احراز شرایط * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * درخواست روادید * تمدید روادید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– اسنادی که باید ارائه کنید

مدارک مورد نیاز

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده * گرفتن کار دوم ————————————————————————————————————————————————————————————–

مدارک مورد نیاز

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع

اسنادی که باید ارائه دهید

* شرایط عمومی * احراز صلاحیت * دانش زبان انگلیسی * اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانواده * گرفتن کار دوم ————————————————————————————————————————————————————————————– اسنادی

مدارکی که باید ارائه کنید

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست  * درخواست تمدید  * تغییر دادن روادیدهای دیگر به این نوع روادید ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام کنید، باید

مدارک مورد نیاز

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * دانش انگلیسی * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * درخواست تمدید * تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید * اعضای خانوده ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید

مدارکی که شما باید ارائه دهید

* بررسی کلی * واجد شرایط بودن * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام کنید، باید مدارک زیر را ارائه دهید: گذرنامۀ معتبر یا دیگر

مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست * تمدید ویزا ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز: وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام کنید، باید مدارک زیر را ارائه دهید: گذرنامۀ معتبر

مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* بررسی کلی * احراز صلاحیت * مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید * طریقه درخواست ————————————————————————————————————————————————————————————– مدارک مورد نیاز وقتی می‌خواهید برای این نوع روادید اقدام کنید، باید مدارک زیر را ارائه کنید: گذرنامۀ معتبر یا دیگر مدارک

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Registration F200500214 Level 3

درباره ما

(UK Immigration Solutions Ltd (UKIS دارای گواهی پایه سه (OISC Level 3) از طرف وزارت کشور انگلستان میباشد که بالاترین گواهی صادر شده در رشته مهاجرت از طرف دولت بریتانیا است. این شرکت همچنین از اعضای Immigration Law Practitioners’) Association ILPA) است که در سال 1984 و با هدف بهبود در نحوه مشاوره و رسیدگی به پرونده های مهاجرتی تشکیل شده است.

تمامی حقوق این وب سایت برای روادیدها محفوظ می باشد